Tak naprawdę nie chciałam umierać!

Temat: rozliczenie VAT na postawie art.84 ustawy
Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu,którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą w celu obliczenia kwoty podatku należnego dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży.
Proszę wejść w Opcje - Opcje zakupów i kontrahentów,w sekcji Podział sprzedaży nieewid.według wybrać zakupów towarów z kol.10.
W oknie 5 Sprzedaż należy wprowadzić wartość sprzedaży nieewidencjonowanej wybierając stawkę VAT nieznana.
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=252Temat: sprzedam : skoda favorit pickup
niestety , skoda była kupiona na umowę , ponadto ze względu na zniżki na moją mamę , więc faktura odpada

ale jeśli pytasz pod kątem odliczeń vat-u z paliwa , to samochód nie musi być zakupiony na fakturę , musi jedynie spełniać wymogi VAT-1 , czyli :

# jest pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van,
# jest pojazdem samochodowym, mającym więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi, pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu, przeznaczonej do przewozu ładunków,
# jest pojazdem samochodowym, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
# jest pojazdem samochodowym, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielny element pojazdu
Źródło: forum.racingkrakow.pl/viewtopic.php?t=4958


Temat: Są Octavie ciężarowe ?
9 osób albo 3,5 tony
Zgodnie z art. 5a pkt 19 updof samochód osobowy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

* a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
* b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i w którym długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
* c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który ma kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
* e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT (agregat elektryczny i spawalniczy, bankowóz, pojazd do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, pojazd do oczyszczania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pojazdy pomocy drogowej i do zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy).

żródło: Rzzeczpospolita/Dobra Firma 14.06.07


Tak to wygląda w ustawie o VAT, tak więc pozostaje tylko Tour Van Kombi w necie znalazłem w ofercie promocyjnej za 55270Pln lub Żuk.
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=16236


Temat: Nudaaaa......
Sonar ma co prawda 6,5 m długości licząc po powierzchni zanurzonej, więc z racji tego powinien być wolniejszy od 730 zważywszy na chociażby opory wody, jednak to zupełnie inny kształt kadłuba i inaczej ma rozłożony balast, a w dodatku konstrukcja pomyślana jest o pływaniu w warunkach morskich. Jednak jak pokazuje praktyka 730 nie miała z nim szans w kursach na wiatr i to w każdych warunkach i nie sądzę, żeby przy słabszym wietrze proporcje prędkości, a przede wszystkich kąta martwego zmieniły się na korzyść 730, mogą się tylko znacznie zmniejszyć. Pozostaje problem kursów z wiatrem. Nie doszło do próby podczas której nastąpiłaby rywalizacja na pełnym ożaglowaniu, więc temat kursów pełnych, na których osiąga się maksymalne prędkości nie zostanie rozstrzygnięty, lecz jestem niemal pewien, że nawet, gdyby 730 okazała się szybsza, to Sonar nie straciłby przewagi zdobytej na haslówkach.
Drugi problem dotyczył przelicznika. Wiem, że nie odzwierciedla on w 100% zdolności nautycznych jachtów, lecz można dzięki niemu porównać choć trochę dwa tak inne jachty. Mam na myśli zbiór podstawowych parametrów, które Vi zawiera, a więc długość, masa i powierzchnia żagli. Każda z tych danych jest dla tych jachtów inna, więc obliczając przelicznik PPJK okazuje się, że jest on dla Sonara dużo mniejszy, co oznacza, że aby zrównać te jachty można Sonara upgradować, np. odciążając, czego bym akurat nie robił lub zwiększając powierzchnię żagli, oczywiście zakładając wyższy maszt. Przy warunkach tzw. "normalnych" czyli załóżmy 2-4 B dodatkowa powierzchnia polepszy osiągi Sonara.
Zatem uważam, że Sonar w pełnej wersji nawet bez modyfikacji spokojnie stawi czoła 730, co nie oznacza, że będę tutaj forsował tą klasę, bo i tak nikogo w tym kraju nie stać na sprostanie wymogom jakie Sonar stawia, chociażby przez kil który uniemożliwia niemalże rywalizację śródlądową. Poza tym średni koszt nowego Sonara to na dzień dzisiejszy około. 130 tys. zł. + Vat + transport z Angli, co rozwiązuje problem.
Nie mogłem jednak pozostać milczący, bo uważam, że Sonar nie jest na pewno, ani gorszy, ani mniej wymagający, czy mniej "sportowy" od 730.
Pozdrawiam
Źródło: forum.ppjk.pl/viewtopic.php?t=138


Temat: Przegląd orzecznictwa - linki
Elsi, ociągasz się, czy w innym wątku wkleileś ?

Ukazał się TAX24 nr 1/2010

Podatek od towarów i usług
Prawo do przesunięcia eksportu w braku możliwości złożenia dokumentów wywozowych przed upływem terminu do złożenia deklaracji
Wyprzedaż majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu VAT
Zasady wyłączenia spod opodatkowania VAT
Metoda obliczania proporcji odliczenia podatku naliczonego w związku z wykorzystaniem nieruchomości w działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych
Spółka komandytowo-akcyjna nie może być podatnikiem podatku od dywidendy
Potrącenie wierzytelności jest formą zapłaty, która pozwala na zastosowanie różnic kursowych przy obliczaniu kosztów
Strata podatkowa poniesiona w związku z działalnością prowadzoną w strefie ekonomicznej nie podlega odliczeniu od dochodu
Paragon fiskalny opatrzony adnotacją członka zarządu nie stanowi wystarczającego dowodu zaliczenia wydatków spółki do kosztów uzyskania przychodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakup akcji pracowniczych z upustem rodzi przychód do opodatkowania
Dochód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w odnawialnych źródłach a dochód z tytułu zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej
Opłacanie szkolenia pracowników nie generuje przychodu po ich stronie
Moment powstania przychodu do opodatkowania PIT
Czy wniesienie akcji do spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu
powodującego konieczność zapłacenia PIT?
O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie abonamentu medycznego
Opodatkowanie PIT wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych
Przychody z udzielania pożyczek za pomocą serwisu internetowego

Postępowanie podatkowe
Zaniechanie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłych w związku ze zgłaszanymi przez stronę wątpliwościami stanowi naruszenie przepisów procesowych, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy
Organ podatkowy II instancji nie może powoływać się na fakty niemające oparcia w dowodach ujawnionych w I instancji

Kontrola podatkowa
Za czas kontroli podatkowej nie nalicza się odsetek, za czas kontroli skarbowej - tak

Postępowanie egzekucyjne
Wymóg poprawnego wypełnienia tytułu wykonawczego przez wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Termin na złożenie skargi na czynności egzekucyjne

zajrzyjcie - warto
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=380


Temat: Kamper jako pojazd firmowy?
Jakoś nie umiem znaleźć w pełnym brzmieniu obecnych regulacji, co obecnie jest ciężarówką w myśl ustawy o VAT, ale znalazłem coś takiego.


100% podatku VAT odliczyć mogą nabywcy:

* pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
* pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
* pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
* pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazd
Warunkiem dokonania odliczenia jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Brak badania wyklucza w zasadzie prawo do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu czy paliwa.
Kopię ww. zaświadczenia podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego. Fakt niedostarczenia zaświadczenia w terminie nie powoduje utraty prawa do odliczenia, może jednak skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

W myśl trzeciej gwiazdki otwarta skrzynia ładunkowa o wymiarach np. 2 m szerokości x 0,5 długości, umieszczona z tyłu kamperka (i na codzień np. gustownie przykryta plandeczką - taki przydatny dodatkowy bagażnik) zdecydowanie zgadza się z zapisem, nie stoi też w sprzeczności z następnym...
Co Koledzy na to?

Pozdrawiam
Jacek M
Źródło: camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=3333


Temat: Samochód na firmę - leasing ?

......... Jeżeli auto nie jest ciężarowe to można 6 tys. vatu odliczyć od ceny do tego każdą ratę księguję się jako koszta uzyskania dochodu..........


.......... niestety jest tak że Vat sciagasz tylko do kwoty 6 tys, potem cała wartosc idzie jako wartosc netto w dochodowy. ........

Niezupełnie Panowie. Od samochodów osobowych wziętych w leasing można odliczyć 60% podatku VAT, nie więcej niż 6.000 zł.
Jeśli więc autko kosztuje np. 30.000 zł netto to odliczysz w sumie 3.960 zł VATu, choć na fakturach wykazane będzie 6.600 zł.

100% VATu od zakupu oraz VAT od paliwa można odliczyć od:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;
6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=49174


Temat: Opodatkowanie VAT
Każdy przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność określoną w art. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Obowiązek ten obejmuje zatem podmioty zamierzające odpłatnie dostarczać towary i odpłatnie świadczyć usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także podmioty zamierzające eksportować i importować towary. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć przed dokonaniem pierwszej z wymienionych czynności.

Opodatkowaniu podlega też wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza rozpocząć wykonywanie tego rodzaju czynności powinien zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego składając zgłoszenie na formularzu VAT-R/UE. Podmioty, które złożyły takie zawiadomienie są rejestrowane jako podatnicy VAT UE.

Należy zauważyć, iż nowo powołani podatnicy, jak również podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, a chcą prowadzić transakcje wewnątrzwspólnotowe mają obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250.000 zł. Bez złożenia kaucji podmiot może być zarejestrowany jako podatnik VAT UE, lecz znacznie wydłuża się termin zwrotu nadwyżki podatku (do 180 dni).

Podatnik VAT ma obowiązek obliczać i wpłacać VAT za okresy miesięczne lub kwartały (przy wyborze kasowej lub kwartalnej metody rozliczenia) oraz składać deklaracje VAT-7 za te okresy.

Istnieje grupa podatników zwolnionych z formy opodatkowania podatkiem VAT. Sprawdź więc czy do niej należysz. Grupa ta obejmuje m.in. następujących podatników:

1. u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO (w 2004r. jest to kwota 45.700 zł),
2. rozpoczynających wykonywanie czynności objętych podatkiem VAT w ciągu roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty odpowiadającej kwocie 10.000 EURO.

Uwaga: Do wartości sprzedaży decydującej o prawie do zwolnienia nie wlicza się dostaw towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku (w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym).

Tacy podatnicy mogą jednak zrezygnować z tego zwolnienia, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika właściwego urzędu skarbowego (ci pierwsi przed początkiem miesiąca ,w którym rezygnują ze zwolnienia, drudzy przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT).

Zanim jednak zdecydujesz się na wybór zwolnienia z VAT, warto się zastanowić czy będzie to dla Ciebie korzystne. Albowiem stracisz możliwość odzyskania VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług służących działalności od osób będących podatnikami tego podatku i nie korzystających ze zwolnienia. Naliczony wówczas VAT może zmniejszyć konkurencyjność Twoich towarów, albowiem będziesz mógł sprzedawać je jedynie bez VAT. Zwolnienie może być korzystne dla niewielkich przedsiębiorstw, sprzedających towary i usługi bezpośrednio finalnym konsumentom bądź innym podatnikom zwolnionym z VAT.

Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R obowiązany należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 152 zł.
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=42